Középút - Harcművészet - Egyetem - Szerközpont

Az ősi bölcsességet hordozó harcművészetek rendszeresen szertartásszerű gyakorlása
egyensúlyt, egységet, egészséget hoz létre.

Az ősi Harcos, Gyógyító, Szerzetes minősége összpontosul az arany Középúton, a Harcművészeti gyakorlás által a legmagasabb Egyetemes értékek ( segíts-ég-ével )

RÓLUNK RÖVIDEN

A Harcművészet aktív meditációként való gyakorlása mind a gyors erőteljes (Shaolin kung fu, küzdelem, fegyveres gyakorlás, fegyveres küzdelem)
mind a lágy lassú lágy mozdulatokban (Chi gong, Tai Chi)
megköveteli a test, a légzés és a figyelem egyidejű összehangolt használatát.

Az belső és külső világunk állandó változásban, áramlásban van.
Legfontosabb célunk az egyensúly állapotának elérése, ápolása testi, lelki, és szellemi szinten egyaránt.

„Amint bent úgy kint”
Az ok-okozat törvényét figyelembe véve, az igazi harc bennünk zajlik. A Buddhista és Taoista ősi harcművészetek igazi célja a belső ellenség legyőzése volt.
Legmagasabb emberi erényeinket nap mint nap gyengíthetik az egyensúly hiányából fakadóan belső ellenségeink:
( lustaság, kétség, félelem, depresszió, harag, düh, aggodalom, türelmetlenség, döntésképtelenség, tétovázás, akaratgyengeség, puhányág…..)
A Harcművészet gyakorlása segít a belső egyensúly létrehozásában, fenntartásában.

Az ősi időkből megőrzött, magas szinten művelt és továbbfejlesztett harci művészetek egyetemes kincsét képezik minden arra fogékony embernek.
Az eredeti mesterektől, kolostorokból származó esszenciális tudást Őrizzük, Tanulmányozzuk, és Műveljük.
A legmagasabb szintű testi, lelki, szellemi erényeink elérése a cél a lehetőségekhez képest minden pillanatban.

Az ( Sz ) betű ősi rovásírásunkban ( I ) egyenes kapcsolatként jelenik meg ember és isten, föld és ég, az ösztön vezérelt test és a magasabb tudatos elme között.
A rend-szer-esen, szertartásszerűen végzett harcművészeti gyakorlás, segít a belső (érzelmi-lelki, gondolati ) és külső Rend ( testi képességek, külvilággal való boldogulásunk, fizikai kapcsolatunk ) kiegyensúlyozásában, magasabb szintre emelésében.
A szerközpont a test, lélek ( lélekzés ), szellem ( tudat ) hármas egységét jelenti.

KERESS BENNÜNKET!

CSATLAKOZZ A KÖZÉPÚTHOZ!